הסרת שיער לגברים

האם יש היתר לגברים להסיר שיער בלייזר, במידה והאשה מעונינת בכך. אדגיש שלא מדובר במצב שבו הדבר דוחה את האשה, אבל היא מאד מאד מעונינת בזה.

שאל את הרב
התשובה שלך