שו"ת http://www.srugim.co.il Sun, 17 Dec 2017 00:11:11 +0200 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.1 המנהג 'המוזר' של החסידים להפריע בעת הדלקת הנרות http://www.srugim.co.il/228078-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%92-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%9c%d7%a7 http://www.srugim.co.il/228078-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%92-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%9c%d7%a7#respond Thu, 14 Dec 2017 16:49:33 +0000 http://www.srugim.co.il/?p=228078 יש מנהג מאוד מעניין אצל חלק מחסידי מפולין והונגריה, כגון צאנז, ויזניץ, סטמאר, שבהדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת מפריעים למדליק על ידי שמרעישים בקולות וזורקים עליו בלאי בגדים, מטפחות, מגבות וכדומה. מה ההלכה אומרת על זה?

הפוסט המנהג 'המוזר' של החסידים להפריע בעת הדלקת הנרות הופיע ראשון ב

]]>
http://www.srugim.co.il/228078-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%92-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a2-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%9c%d7%a7/feed 0
פסק: מותר להתעלם מבקשתו של הרב שטיינמן http://www.srugim.co.il/227743-%d7%a4%d7%a1%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%9f http://www.srugim.co.il/227743-%d7%a4%d7%a1%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%9f#comments Wed, 13 Dec 2017 12:18:08 +0000 http://www.srugim.co.il/?p=227743 הרב רצון ערוסי, רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, נשאל האם מותר להתעלם מבקשתו של הרב שטיינמן שלא להספיד אותו וקבע כי במקרה כזה כבוד התורה חשוב יותר ולכן יש להתעלם מהבקשה

הפוסט פסק: מותר להתעלם מבקשתו של הרב שטיינמן הופיע ראשון ב

]]>
http://www.srugim.co.il/227743-%d7%a4%d7%a1%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%9f/feed 3
שו"ת: הרב, מה זה בשר "חלק ריאה"? http://www.srugim.co.il/227086-%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%9e%d7%94-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a8-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94 http://www.srugim.co.il/227086-%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%9e%d7%94-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a8-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94#comments Sun, 10 Dec 2017 14:21:12 +0000 http://www.srugim.co.il/?p=227086 ראיתי שכתוב על בשר בקר כשר "חלק ריאה", האם זה בשר כשר גם לספרדים? הרב שמואל דוד מסביר מהי רמת הכשרות החדשה בבשר בקר

הפוסט שו"ת: הרב, מה זה בשר "חלק ריאה"? הופיע ראשון ב

]]>
http://www.srugim.co.il/227086-%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%9e%d7%94-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a8-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94/feed 6
אולי יש בדונלד טראמפ ניצוץ של אביה? http://www.srugim.co.il/226830-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%9c%d7%93-%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%9e%d7%a4-%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a5-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%94 http://www.srugim.co.il/226830-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%9c%d7%93-%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%9e%d7%a4-%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a5-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%94#respond Sat, 09 Dec 2017 17:01:43 +0000 http://www.srugim.co.il/?p=226830 נכון שנשיא ארצות הברית עשה דבר טוב כאשר הכיר בכך שירושלים היא בירתנו, אך לעומת זאת הוא עשה דברים מאוד בעייתיים. הרב שלמה אבינר מתייחס לתופעה

הפוסט אולי יש בדונלד טראמפ ניצוץ של אביה? הופיע ראשון ב

]]>
http://www.srugim.co.il/226830-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%9c%d7%93-%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%9e%d7%a4-%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a5-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%94/feed 0
שו"ת: הייתי דתיית רצף, חובה לספר על זה בדייט? http://www.srugim.co.il/226266-%d7%9c%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%9a http://www.srugim.co.il/226266-%d7%9c%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%9a#comments Tue, 05 Dec 2017 13:39:43 +0000 http://www.srugim.co.il/?p=226266 בחורה שקיימה יחסים לפני החתונה, וכעת חזרה בתשובה, שואלת האם מותר לה להסתיר את המידע הזה בפגישות השידוכין? הרב דוד והרב אברהם סתיו משיבים בספר אבוא ביתך

הפוסט שו"ת: הייתי דתיית רצף, חובה לספר על זה בדייט? הופיע ראשון ב

]]>
http://www.srugim.co.il/226266-%d7%9c%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%9a/feed 5
נטיות הפוכות? לך לטיפול, התאהב באשה ותתחתן http://www.srugim.co.il/224603-%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%90%d7%a9%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%97 http://www.srugim.co.il/224603-%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%90%d7%a9%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%97#comments Sun, 26 Nov 2017 11:21:37 +0000 http://www.srugim.co.il/?p=224603 בגמרא בר קפרא הסביר את הביטוי "תועבה": "תועה אתה בה", כלומר טעית בכתובת. הכתובת הנכונה היא אשה. לכן לך לטיפול. התאהב באשה והתחתן איתה. תוליד בנים. תהיה מאושר. מזל טוב

הפוסט נטיות הפוכות? לך לטיפול, התאהב באשה ותתחתן הופיע ראשון ב

]]>
http://www.srugim.co.il/224603-%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%90%d7%a9%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%97/feed 9
שו"ת: האם מותר לקנות מוצרים בBlack Friday? http://www.srugim.co.il/223985-%d7%a9%d7%95%d7%aa-black-friday http://www.srugim.co.il/223985-%d7%a9%d7%95%d7%aa-black-friday#comments Tue, 21 Nov 2017 14:23:40 +0000 http://www.srugim.co.il/?p=223985 רציתי לשאול בעקבות חגי הקניות המתקרבים ובאים BLACK FRIDAY וCYBER MONDAY האם אין בזה איסור של 'יורד לאומנות חברו'? הרי בעלי החנויות המסורתיות במרכזי הערים מאבדים לאט לאט את ציבור הקונים, ומחזור המכירות שלהם הולך ופוחת עד אשר נשבר מטה לחמם? מי התיר לנו לקפח את פרנסתם?

הפוסט שו"ת: האם מותר לקנות מוצרים בBlack Friday? הופיע ראשון ב

]]>
http://www.srugim.co.il/223985-%d7%a9%d7%95%d7%aa-black-friday/feed 1
הרב ערוסי על הנס של משי-זהב: סיכון מיותר ואסור http://www.srugim.co.il/223800-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%a1-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%99-%d7%96%d7%94%d7%91 http://www.srugim.co.il/223800-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%a1-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%99-%d7%96%d7%94%d7%91#comments Mon, 20 Nov 2017 17:50:10 +0000 http://www.srugim.co.il/?p=223800 ביקור בספארי זה לא דבר חיוני. זה דבר שיכול לרענן את האדם לענג אותו, לשעשע אותו, שזה דבר לא מבוטל. יש בני אדם שזקוקים לשעשועים הללו. אבל להיכנס לאיזה שהוא ספק של סכנה, בוודאי שאסור

הפוסט הרב ערוסי על הנס של משי-זהב: סיכון מיותר ואסור הופיע ראשון ב

]]>
http://www.srugim.co.il/223800-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%a1-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%99-%d7%96%d7%94%d7%91/feed 2
בשם התורה: אל תתעסקו בסלולרי בזמן נהיגה http://www.srugim.co.il/222906-%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%95-%d7%91%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%94 http://www.srugim.co.il/222906-%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%95-%d7%91%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%94#respond Tue, 14 Nov 2017 10:51:53 +0000 http://www.srugim.co.il/?p=222906 הרב שלמה אבינר במאמר לסרוגים. "אנו מתחננים: לא להתעסק בסלולרי בזמן נהיגה. אנו מתחננים בשם התורה. אנו מתחננים בשם אחרים. אנו מתחננים בשם משפחתך. אנו מתחננים בחייך!"

הפוסט בשם התורה: אל תתעסקו בסלולרי בזמן נהיגה הופיע ראשון ב

]]>
http://www.srugim.co.il/222906-%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%95-%d7%91%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%94/feed 0
שו"ת: הספד על ידי אשה – מותר או אסור? http://www.srugim.co.il/222480-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%93-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%90%d7%a9%d7%94 http://www.srugim.co.il/222480-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%93-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%90%d7%a9%d7%94#comments Sun, 12 Nov 2017 12:01:29 +0000 http://www.srugim.co.il/?p=222480 יש אופנה חדשה שנשים מספידות בבית הקברות. אך לא מצאתי התייחסות בפוסקים אם מותר או אסור? הרב שלמה אבינר משיב באריכות

הפוסט שו"ת: הספד על ידי אשה – מותר או אסור? הופיע ראשון ב

]]>
http://www.srugim.co.il/222480-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%93-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%90%d7%a9%d7%94/feed 8