בית הלל: אסור לציונות הדתית להשתתף בהפגנת החרדים

ארגון רבני בית הלל פרסום היום קריאה לפיה "השתתפות ציבור דתי-לאומי בהפגנה המתוכננת, סותרת את ערכי היסוד של הציונות הדתית" גם רבני צהר פרסמו כי "הכרזה כי חובת השרות הצבאי על פי חוק, דומה לגזירות המן - "כי נמכרנו עמי ועמי" או לגזרות שמד היא חלול הקודש ותורת ישראל"

בית הלל: אסור לציונות הדתית להשתתף בהפגנת החרדים
  השתתפות בהפגנה סותרת את ערכי הציונות הדתית (לוגו בית הלל)

מול קריאתם של ראשי ישיבות הסדר להשתתף בעצרת החרדים ביום ראשון, הוציאו היום ארגוני הרבנים 'בית הלל' ו'צהר' הודעות הקוראות שלא להשתתף בהפגנה.

"אחד מערכי היסוד של הציונות הדתית הינו השילוב בין לימוד תורה לשירות בצבא. אנו מאמינים בכל מאודנו בערך לימוד התורה, אך מתנגדים בתוקף להשתמטות ציבורית משירות צבאי." כותבים רבני בית הלל.

"עם ישראל עדיין מצוי במצב של מלחמת מצווה ואשר על כן יש חובה הלכתית לשרת בצבא החלה על כל האזרחים כאחד "אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה". במהלך 65 שנות קיומה של מדינת ישראל, הוכיחה הציונות הדתית, כיצד ניתן למסור את הנפש הן על התורה והן על המדינה, בשילוב ערך התורה עם התרומה הצבאית. אנו קוראים לציבור החרדי לנצל את ההזדמנות ההיסטורית להשתתף בזכות לשרת את העם במסגרות המיוחדות שבונה הצבא עבור כך." מוסיפים הרבנים.

ביחס להשתתפות המגזר הסרוג בהפגנה, כותבים ב'בית הלל': "השתתפות ציבור דתי-לאומי בהפגנה המתוכננת, סותרת את ערכי היסוד של הציונות הדתית ולכן אנו קוראים לכל מי שמאמין במשנתה של הציונות הדתית שלא להשתתף בהפגנה. אנו תומכים במאמצי הממשלה להביא לשוויון בנטל אך קוראים לפעול במתינות וברגישות בסוגיה מהותית זו של גיוס החרדים, להרבות בהידברות ולמעט בכפייה."

גם בארגון רבני צהר הביעו הסתייגות מהשתתפות עם החרדים בהפגנה: "ארגון רבני צהר רואה בלימוד תורה מצווה גדולה וערך עליון לזהותה היהודית של מדינת ישראל. בד בבד, רבני צהר רואים בשרות הצבאי מצוה מהתורה וחובה מוסרית שהתורה עצמה העידה עליה ("האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה"), ומצווה של שותפות בעזרת ישראל מיד צר.", נכתב בהודעה שפרסם היום הארגון.

"הכרזה כי חובת השרות הצבאי על פי חוק דומה לגזירות המן – "כי נמכרנו עמי ועמי" או לגזרות שמד היא חלול הקודש ותורת ישראל. מדינת ישראל היא מרכז התורה הגדול ביותר שקם לעם היהודי מאז מעמד הר סיני. השוואה כלשהי בין החלטות לגיטימיות, צודקות או לא צודקות, של ממשלת ישראל בדבר חובת הגיוס לצה"ל לגזירותיהם של שונאי ישראל במהלך ההיסטוריה היא עיוות היסטורי ומוסרי וחילול של מקדשי שם שמיים במהלך הדורות – ודומיה, היא מעילה בקודשי עם ישראל, וחילול התורה והמצווה. אנחנו קוראים לאנשי הציבור להגיע להסכמה שתשמר את עולם התורה ותבטיח את בטחונה של מדינת ישראל, מתוך כיבוד הדדי" נאמר בהודעת הרבנים.

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

12 תגובות
הצג את כל התגובות