בית הלל בפסק חדש: נשים יכולות להגיד קדיש יתומה בבית הכנסת

רבני בית הלל הוציאו פסק לפיו מותר לאישה לומר קדיש על הוריה בבית הכנסת, כשהם ממליצים כי אחד המתפללים הגברים יצטרף אליה באמירת הקדיש. במקומות בהם ייחשב הדברי לחריג אומרים בארגון כי "אין כל סיבה למחות כנגדה, להיפך, יש במחאה נגדה חילול השם ואיסור של הונאת רע."

בית הלל בפסק חדש: נשים יכולות להגיד קדיש יתומה בבית הכנסת
  יכולות להגיד קדיש בבית הכנסת. (פלאש90)

ארגון 'בית הלל' מתיר לנשים להגיד קדיש בבית הכנסת.

בפסק חדש של ארגון 'בית הלל' שיתפרסם בסוף השבוע, מתמודדים חברי הארגון על השאלה "האם אשה המעוניינת בכך, יכולה לומר קדיש על הוריה?"

בהקדמה לפסק ההלכה נכתב כי "על פי המקורות, יש תועלת רוחנית לנשמת הנפטר בכך שאדם אומר קדיש על הוריו. יש הסבורים שהדבר נכון גם כלפי אשה הרוצה לומר קדיש לעילוי נשמת אביה או אמה, כשאין לה אחים אחרים האומרים קדיש".

על פי פסק ההלכה, אישה יכולה להגיד קדיש גם בבית הכנסת וגם במעמד של לוויה או אזכרה, כשהתנאים לכך הם שיהיה מנין של גברים ושהאשה תאמר את הקדיש מעזרת הנשים. "אשה המחליטה לומר קדיש על הוריה, ראוי שתעשה זאת בהתמדה ככל שניתן, כנהוג לגבי גבר האומר קדיש על הוריו.", נכתב בפסק ו"אם היא היחידה שאומרת קדיש, אך ראוי שאחד הגברים יצטרף לאמירת הקדיש אף אם איננו מחויב בכך."

למרות שהפוסקים דנו במקרים בהם לאישה המבקשת להגיד קדיש אין אחים, בבית הלל מציינים כי "נראה שאין מניעה שגם אשה שיש לה אחים תקבל על עצמה לומר קדיש".

על פסק ההלכה חתומים 20 רבנים ורבניות מן הארגון ובראשם ראש בית המדרש של 'בית הלל' הרב זאב וייטמן ומרכז בית המדרש, הרב יוני רוזנצוויג.

● מצטרפים לדף הפייסבוק של סרוגים ונשארים מעודכנים כל הזמן

לא להרבות מחלוקות

ב'בית הלל' יודעים כי סוגיית אמירת קדיש על ידי נשים לא תתקבל בשלום בכל בתי הכנסת, ולכן חלק גדול מפסק ההלכה מוקדש לדיון בעניין צמצום המחלוקת בבית הכנסת.

"אע"פ שאמירת הקדיש הינה הדרך המקובלת לעילוי נשמת הנפטר, ישנן דרכים נוספות להביא תועלת לנשמת הנפטר מעבר לאמירת הקדיש, ורבים סבורים שעדיף לשים דגש על דרכים אלו, ובפרט נכון הדבר עבור נשים שבדרך כלל אינן אומרות קדיש.",כותבים ב'בית הלל', "העיקר הוא, שצאצאי הנפטר עומדים ומקדשים את השם ברבים. ולכן, אם הם יכולים ויודעים לקדש את השם ברבים בדרכים אחרות, כגון, במעשי חסד, בצדקה, בתלמוד תורה ובקירוב לקב"ה ולעבודתו, ישנה בכך תועלת לנשמת הנפטר שאיננה פחותה מהתועלת שבאמירת הקדיש. "

"חשוב לומר: בכל מקום בו אמירת הקדיש או הדרישה להיות שליח ציבור בשל ה"חיוב", עשויה לגרום למחלוקת או למריבה, הרי שעלול לצאת שכר אמירת הקדיש בהפסדה, שכן המחלוקת מביאה לידי חילול השם ולא לקידוש השם", הם כותבים ומוסיפים כי "הדבר נכון גם במקרה של אשה האומרת קדיש בבית הכנסת."

"אמנם מאחר ויש לאמירתה יסוד בפסיקה, אין כל סיבה למחות כנגדה, להיפך, יש במחאה נגדה חילול השם ואיסור של הונאת רע." הם כותבים ומוסיפים כי "במקום בו הדבר בכל אופן גורם למחלוקת ולפגיעה ברגשות המתפללים, יש לוותר ולא לומר קדיש ובכך להביא תועלת לנשמת הנפטר יותר מאשר באמירת הקדיש."

"מניעת מחלוקת ושנאת חינם מקדשת שם שמיים יותר מאמירת קדיש העשויה להצית מחלוקת." הם מסיימים את פסק ההלכה, "אמנם, לצד התחשבות האשה ברגשות הקהילה, יש לקהילה גם להתחשב ברגשות האשה וברצונה לומר קדיש, ויש להיוועץ ברב הקהילה כיצד לנהוג למעשה".

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

17 תגובות
הצג את כל התגובות