הרב יעקב יוסף: בחתונות של חילונים יש לבחור עדים פסולים

בשיעורו השבועי אמר הרב יעקב יוסף כי כדי למנוע בעיה של ממזרים על הרב המחתן זוגות חילוניים לבחור בעדים פסולים כדי שהקידושין לא יחולו. הרב מאיר נהוראי, מ'בית הלל' מגנה את ההצעה ואומר: "על כל הרבנים לפעול לפי צו ההלכה ולנהוג ביושר ולא לעסוק בחשבונותיו של בורא עולם".

הרב יעקב יוסף: בחתונות של חילונים יש לבחור עדים פסולים
  למנוע ממזרים. הרב יוסף (פלאש90)

הרב יעקב יוסף מציע למסדרי חופה וקידושין לבחור עדים פסולים בחתונות של חילונים.

הרב יוסף, בנו הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, משמש כראש ישיבת 'חזון יעקב' ורבה של שכונת 'גבעת משה' בירושלים', אמר את הדברים בשיעורו השבועי במוצאי שבת.

"אלה שעושים חופה וקידושין על ידי עדים כשרים מרבים בעיות בישראל ונועלים דלת בפני השבים. הם מרבים בעיות של כהן וגרושה ובעיקר של ממזרים", אמר הרב.

לדברי הרב, בציבור ששומר תורה ומצוות, האישה יותר נאמנה לבעל, ויודעת שלא ללכת עם גבר אחר, כשמעבר לזה אומר הרב, שיש נשים שאינן יודעות שאם היא בוגדת בבעלה, היא נאסרת לבעל וילדיה ממזרים.

הפתרון של הרב, מסתמך על מאמר של הראשון לציון לשעבר, הרב אליהו בקשי-דורון, המציע לחתן זוגות של חילונים על ידי עדים פסולים, למשל אבי החתן ואבי הכלה. ובכך גם במקרה של בגידה, לא יהיו הילדים ממזרים משום שהזוג לא היה נשוי.

"אם הזוג יחזור בתשובה וישמור תורה ומצוות, הם יוכלו לעשות חופה וקידושין מחדש עם עדים כשרים, וילדיהם יוכלו לבוא ולשמוח בחתונתם". אומר הרב.

לכל דבר יש פתרון חוץ מלממזרים

השאלה הנוספת שעומדת בפני הרבנים, היא שאלה הברכות. אם הרב מתכוון לעשות חופה פסולה, כיצד הוא יברך את ברכות האירוסין והנישואין?

על כך משיב הרב, כי יבקש מהקהל לענות "ברוך הוא וברוך שמו" על כל ברכה, ובזמן הזה יאמר הרב "למדני חוקיך" ובכך ימנע מברכה לבטלה.

"לכל הבעיות ההלכתיות כמעט יש פתרון" אומר הרב, "חוץ מלממזרים.גם אם יטבילו אותו במקווה או אם הוא יתענה זה לא יעזור הוא ישאיר ממזר".

בסיום דבריו אמר הרב כי לא כל הרבנים משתמשים בפתרון הזה, וזאת "משום שהם אינם יודעים מה קורה ברחוב. זו אפשרות גרועה, אבל זה הרע במיעוטו."

גניבת דעת אסורה

בתגובה לדברים אומר ל'סרוגים' הרב מאיר נהוראי, רב הישוב משואות יצחק בשם רבני 'בית הלל' מוסר הודעת גינוי חמורה להצעה זו של הרב יעקב יוסף.

"אנו מתנגדים בתוקף לעריכת חופה וקדושין לזוגות חילוניים באמצעות עדים פסולים. באמצעות מעשה זה הרב מוליך שולל את בני הזוג,  שסמכו עליו שהוא ישיא אותם כדת משה וישראל.

במעשה זה יש משום איסור תורה של גנבת דעת [עיין חולין צד ע"א, רמב"ם הל' דעות (ב,ו) ושו"ע חושן משפט (רכח,ו)]. בנוסף, יש בכך עבירה על איסור ברכה לבטלה על מעשה הקדושין, ולדעת הרמב"ם זהו איסור מדאוריתא (הל' ברכות א,טו)." אומר הרב.

על הפתרון שנולד בעקבות החשש להולדת ממזרים, אומרים ב'בית הלל': "אין כל היתר לרב לעבור על איסורי תורה מפאת חשש עתידי לעבירה."

"איסור "לפני עור לא תתן מכשול" רלוונטי רק כאשר האיסור לפנינו והאדם מסייע לזולת לעבור על איסור זה. בניגוד לכך, בנידון דנן מדובר בחשש עתידי שספק אם יתממש, ומשום כך לא חיישינן לאיסור 'לפני עור' או לדין 'מסייע'. [עיין מנחת שלמה לה,ב].

"לפיכך, על כל הרבנים לפעול לפי צו ההלכה ולנהוג ביושר ולא לעסוק בחשבונותיו של בורא עולם. ומי יוכל לתת את הדין לפני זוג שהתחתן ולאחר שנים חזרו בתשובה ויגיע יום ויגלו שמעולם לא היו נשואים."

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

22 תגובות
הצג את כל התגובות