הרב, האם גשם שיורד בחודש אייר הוא סימן קללה?

כשתחזית מזג האוויר צופה היום גשמים מקומיים בצפון ובמזרח, נזכרנו במאמר חז"ל: "גשמי אייר קללה". שאלנו את הרב רונן נויבירט האם באמת מדובר בסימן קללה? הרב משיב, כי דווקא השנה, בה ירדו גשמי ברכה בכל החורף, גם גשם באייר הוא סימן ברכה.

הרב, האם גשם שיורד בחודש אייר הוא סימן קללה?
  גשם באייר גם הוא ברכה. (פלאש90)

המשנה בפרק הראשון במסכת תענית אומרת לכאורה שגשמים היורדים לאחר ניסן הינם גשמי קללה – "יצא ניסן וירדו גשמים – סימן קללה הם שנאמר: הלוא קציר חטים היום" (כך גירסת המשנה ע"פ הגמרא).

ברם הרמב"ם בפירוש המשניות שם מדגיש שזהו סימן קללה רק "כשלא ירדו מתחילת השנה עד ניסן".

באופן דומה מפרש גם הברטנורא, הרי"ף ומרבית הראשונים וכך נפסק גם בטור אורח חיים סימן תקע"ה ובשו"ע שם: "יצא תקופה של ניסן אין מתענין עוד שהגשמים סימן קללה הואיל ולא ירדו בתחלת השנה".

מקור הדברים מפורש בגמרא בירושלמי מסכת תענית דף ז' ב' – " אמר רב שמואל בר רב יצחק: הדא דתאמר בשלא ירדו להן גשמים מכבר, אבל אם ירדו להם גשמים מכבר סימן ברכה".

במהלך השנה האחרונה זכינו לשפע ברכה וגשמים מאת הקב"ה אשר פתח לנו את אוצרות השמיים לאחר מספר שנים שחונות ויבשות. בשנה מעין זו, כאשר מאגרי השמיים ממשיכים להשפיע עלינו לטובה, אלו גשמי ברכה גם אם יורדים הם בחודש אייר כמופיע בתלמוד הארץ-ישראלי.

לכן עלינו לשמוח ולהודות לקב"ה גם על גשמי אייר, אף על פי שאין אנו מתפללים עליהם.

יהי רצון שנמשיך לזכות לשפע רב טוב מלמעלה, ונכיר טובה לריבונו של עולם על הטוב והחסד שגמל עמנו.

==

הרב רונן נויבירט הוא רב קהילת אוהל ארי ברעננה וראש מיזם קהילות בארגון רבני צוהר.

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

6 תגובות
הצג את כל התגובות