הרב, מה לעשות אם במכללה הביאו אשה מרצה?

הרב שלמה אבינר נשאל בשו"ת SMS על ידי סטודנט מה לעשות כשמביאים מרצה במכללה בה הוא לומד. עוד במקבץ השבועי: האם מותר להכנס לבית כנסת של קראים? איזו תפילה להגיד לפני טסט, מיהם תלמידי הרב צבי יהודה? ומה לעשות כשמזמינים למסיבת יום הולדת במקום לא כשר?

הרב, מה לעשות אם במכללה הביאו אשה מרצה?
  הרב שלמה אבינר

תפילה לטסט

ש: יש תפילה מיוחדת לפני טסט?

ת: תהילים.

ברכות

ש: מה מברכים על גרעינים? שומשום? פרג?

ת: גרעיני חמניות: אדמה.

גרעיני דלעת ואבטיח, אם נזרעו לשם גרעינים: אדמה. לשם הפרי, שהכל. ספק, שהכל.

שומשום: אדמה.

פרג: אדמה.

טלית לעליה לתורה במנחה

ש: האם העולה לתורה בתפילת מנחה בשבת, חייב להתעטף בטלית?

ת: ראוי משום כבוד הציבור, והכל כפי מנהג המקום.

תלמידי רבנו הרב צבי יהודה

ש: מי הוא התלמיד ממשיך דרכו של הרב צבי יהודה?

ת: לרבנו יש ב"ה הרבה מאד תלמידי ממשיכי דרכו.

רב לא ציוני

ש: האם הרב… ציוני? האם מותר ללכת על פי פסקיו?

ת: לא. אינו ציוני. אך אפשר ללכת על פי פסקיו, אין זה קשור ברוב ענינים.

ביאת משיח

ש: אמרו שבשנת 2010 יהיו מלחמת גוג ומגוג וביאת משיח והנה היא הסתיימה בלי שהם קרו?

ת: מי אמר זאת?!… הרי רבותינו אמרו שתיפח עצמם של מחשבי קיצים, שאסרו לעסוק בחשבונות כאלה ושאף אחד אינו יודע תאריך משיח (רמב"ם מלכים יב ב). ובכלל, איך אלה שאמרו משתמשים בתאריך נוצרי?!

קראים

ש: מותר לבקר בבית כנסת של קראים?

ת: לא. הרי הם כופרים (שו"ע יו"ד קנט ג. רמ"א אה"ע ד לז).

הסתרת חטא

ש: עשיתי עבירה לפני זמן רב וחזרתי בתשובה. האם מותר לי לשנות את האמת כדי שלא ידעו ולא אתבייש?

ת: כן. מדין פוריא. וכן ברמב"ם הלכות תשובה להסתיר חטאיו.

צדיק

ש: מה הגדרה של צדיק

ת: שומר מצוות ולא עושה עבירות. מסילת ישרים פרקים ב-יב.

יום הולדת לא כשר

ש: האם אני יכולה ללכת לחגיגת יום הולדת של חברה טובה שלי במקום בו מעשנים נרגילה?

ת: לא. אין זה מקום כשר. אלא תני לה מתנה בצירוף איחולים.

פדיון נפש

ש: מתי יש חובה לעשות פדיון נפש?

ת: אין חובה כזו. זה דבר חדש. אלא לתת צדקה לעניים, וצדקה תציל ממות (שבת קנו ב).

אשה מרצה

ש: מה לעשות אם במכללה הביאו אשה מרצה?

ת: להקשיב בלי להסתכל.

שעון מעורר

ש: מותר לי לשים שעון מעורר חזק אם הוא גם מעורר שאר חברי החדר?

ת: רק בהסכמת, או שזו השעה המיועדת לכולם להתעורר. אם לא, לשים סמוך לאוזן כדי שלא יפריע להם.

מכללה מעורבת

ש: מה לעשות אם במכללה בה אני לומד יש גם כמה בנות?

ת: לשבת בצד השני של החדר.

רגל על רגל

ש: מה מקור ההקפדה לא לשים רגל על רגל בבית הכנסת?

ת: מורא מקדש.

משיח לפני שנת 6000

ש: האם המשיח חייב להגיע עד שנת 6000?

ת: לא. אף אחד אינו יודע תאריכים. רמב"ם מלכים יב ב.

גזירת זקן

ש: האם מותר לגזור מעט מן הזקן במספרים בלי לגעת בעור?

ת: כן (שו"ע יו"ד קפא י).

פנס LED

ש: האם מותר לטלטל פנס LED שהודלק מערב שבת?

ת: לא. דינו ככלי שמלאכתו לאיסור.

תשובה

ש: אם אני חוזר בתשובה למען עם ישראל, זה נקרא מאהבה?

ת: כן. זה לשמה.

מעשר כספים

ש: קיבלתי מתנה מחברה מסחרית. האם לתת את שיווי המעשר לצדקה?

ת: כן, מהכסף שנחסך לך עקב כך.

ספק ברכה

ש: אני בספק אם ברכתי אשר יצר?

ת: לברך במחשבה.

מימוש עצמו

ש: האם הביטוי מימוש עצמי מתאים לתורה?

ת: לא. מטרת החיים היא עבודת ד' ולא עבודת עצמו. מסילת ישרים פרק א. אפשר לומר: מימוש כל כוחותיו לעבודת ד'.

התבודדות

ש: האם גם בנות יכולות לעשות התבודדות?

ת: כן. חשבון נפש יומי. אפשר גם איפה שיש אנשים.

ייחוד

ש: האם מדין ייחוד מותר לבן ולבת לישון באותו בית בחדרים סגורים?

ת: זה מסובך מאד מעשית, כי כיצד ייכנסו וייצאו וילכו לשירותים. ומלבד זאת יש איסור קירבה. קצשו"ע קנב ח.

עישון

ש: האם אני יכול להעיר לאדם שמעשן במקום עבודה או במסעדה, או שמותר לו לעשות מה שרוצה?

ת: אסור לו לעשן כי הוא מזיק לאחרים. גם על פי חוק אסור לעשן במקום ציבורי.

צביעת שיער

ש: האם מותר לבנים לצבוע שיער?

ת: לא. איסור לא ילבש (שו"ע יו"ד קפב ו).

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

11 תגובות
הצג את כל התגובות