הרב מרדכי נגארי: "רבנים שאינם ראויים להוראה- מורים הלכה"

הרב מרדכי נגארי שליט"א, רב העיר מעלה אדומים, קובל על כך שרבנים צעירים, שלא שימשו כל צורכם, מעיזים להתיר כניסה להר-הבית בזמן הזה, כנגד רוב ככל גדולי ישראל, והרבנות הראשית לדורותיה

הרב נגארי: 'רבנים שאינם ראויים להוראה מורים הלכה'
  (צילום מסך מתוך יוטיוב)

לאחרונה, פורסמו מספר מאמרים ופסקי הלכה, מרבנים צעירים ורמי"ם בישיבות, המתירים ומעודדים כניסה להר הבית בזמן-הזה. (וכן בעוד נושאים כבדי משקל, הנוגעים לכלל-ישראל, דוגמת הגיור ועוד).

הרבה מאוד יש להשיב על הנכתב בדבריהם. אבל חשבתי, שיותר נכון לכתוב על שורש הבעיה, והוא, לענ"ד – שמדובר ברבנים שלא שימשו כל צורכם תלמידי חכמים גדולים מהם, (לא עשו "שימוש", בלשון עולם הישיבות), וכבר לימדונו חז"ל: "גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה" (ברכות ז':).

"רבים חללים הפילה"(משלי ט'), זה שלא הגיע להוראה ומורה! (עבודה זרה יט:). חז"ל אומרים, שאחד מהדברים שהתורה נקנית בהם, זה "המכיר את מקומו" (אבות ו,ו). בדורנו המודרני – כל תלמיד חכם, אברך או ר"מ בישיבה, שיש לו "פרויקט השו"ת" או גישה לאינטרנט, מרשה לעצמו להורות הלכה לכלל ישראל, בעניינים חמורים שיש להם השלכה ציבורית עצומה.

תופעה זו חמורה עד למאד, וכבר התריע מו"ר ראש ישיבת מרכז הרב, הגאון הגדול הרב אברהם שפירא זצ"ל – שאין רשות ל"רבעלך" לפסוק בעניני כלל ישראל; "מי שיכול להתיר עגונה, אולי יכול לפסוק בעניינים אלו". (ועיין בדבריו החריפים של הרמ"א ביוד' סי' רמב, יג).

מכיר אני  מקרוב את הגאון – אהובנו – הרב דב ליאור שליט"א, ואת הגאון – ראש ישיבת מעלה אדומים – הרב רבינוביץ שליט"א. מבין הרבנים המתירים עליה להר-הבית – רק אותם אני יכול להעריך כיכולים וראויים לפסוק בעניינים חמורים אלו. אך היות וענייני הכלל אינם הלכות אישיות, הנוגעות לפרט, יש לכלל הציבור לילך אחר רוב ככל גדולי ישראל, והרשות המוסמכת לדון ולהחליט בעניינים מעין אלו, וזו הרבנות הראשית לתולדותיה, שפסקו לאסור מכל וכל את הכניסה להר-הבית. (כשם שלא ייתכן שמספר רבנים ייבנו את בית המקדש על דעת עצמם).

מלבד עצם הבעיה ההלכתית, יש פה גם בעיה חינוכית כבידה. אחריות נכבדה מאוד, מבחינה חינוכית – ערכית, נופלת על כתפי הרבנים הצעירים (כולל רמי"ם, וגם חלק מהרבנים המשרתים ברבנות, כולל כמובן אני הקטן) המורים הלכה. הצעירים והצעירות, התלמידים במוסדות החינוך, רואים חוסר כפיפות הלכתית של רבנים לרבני ישראל הגדולים ולרבנות הראשית. השלב הבא (שהוא כבר כאן) שגם בנושא גיוס בנות לצה"ל ועוד עניינים כבדי משקל, לא חייבים לשמוע לגדולי הדור הזקנים.

לדאבוננו, יש שטועים ומטעים בהבנת דברי גדולי הדור שנפטרו, וזאת משום שאין להם מסורת וקבלה מהם. אף יש שהגדילו לעשות, ושינו בהבנת פסק מו"ר הגאון הגדול הרב מרדכי אליהו זצ"ל. כל הזמן חוזרים על אותו סילוף, להביא את קריאת הגר"מ אליהו זצ"ל לבנית בית-כנסת בהר הבית, כביכול כאילו כוונתו הייתה להתיר כניסה להר. והדברים אינם נכונים, כפי ששמענו במפורש מפיו, וכפי שהבהיר דבריו בעצמו במפורש בשנת תשס"ח, סמוך לפטירתו (בשו"ת הרב הראשי, כהערה לכרך תש"נ-תשנ"ג, עמ' 26): "מועצת הרבנות הראשית בזמנו החליטה, שאסור להיכנס כלל להר הבית… בזמנו הצעתי לבנות בית כנסת, לא בשטח הר הבית ממש אלא מחוץ לחומה, בצד מזרח, במקום גבוה שיראה למרחוק" (כלומר- במקום המותר לכניסה ללא טהרה!). הגר”מ אליהו זצ”ל אף הבהיר במפורש במכתביו כי כל כניסה שהיא תתאפשר רק "בהסכמת, ובהרשאת, ובהגבלת הרבנות הראשית לישראל"!

בפרשה הקודמת נאמר (שמות ג' טז'): "לך ואספת את זקני ישראל" – ופירש רש"י: "המיוחדים לישיבה" (על פי יומא כח:). אומרים על כך חז"ל במדרש רבה (שם): "לעולם זקנים מעמידים את ישראל… אימתי ישראל עומדים? כשיש להם זקנים. שכל מי שנוטל עצה מן הזקנים – אינו נכשל." רבותינו הדריכונו שיש להיוועץ בזקנים – בחכמי הדור, ובפרט בעניינים הרי גורל, ובודאי בנושא החשוב של דרישת ציון ומורא-מקום-מקדשנו.

הדרך לבניין ירושלים הוא ע"י שניוועץ בזקנים ונכיר בערך הגדולים (עיין גמרא שבת קיט:), ודווקא ע"י כך נזכה במהרה שיבנה בית-המקדש, במהרה בימינו אמן.

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

28 תגובות
הצג את כל התגובות