צפו: הגולשים שאלו, הרב חיים אמסלם השיב

הרב חיים אמסלם מבהיר מדוע הרגיש שעליו לעזוב ממפלגת 'הבית היהודי' למרות שפקד מאות מתפקדים: 'לא אוכל לעשות שקר בנפשי ולהשלות את הציבור ששולח אותו כאילו הנושאים שבוערים לנו ידונו במסגרת מפלגת הבית היהודי'