הד"ר החילוני: ערכי היהדות לא נקבעים על פי מרים נאור

ד"ר שמואל סעדיה הוא משפטן שאינו מגדיר את עצמו כדתי. למרות זאת הוא יוצא בביקורת נוקבת על נשיאת בית המשפט היוצאת הגב' מרים נאור, על פסיקתה המתירה פתיחת בתי עסק בשבת בתל אביב: "לא צריכים להיות אנשים דתיים, כדי להבין שהשבת היא זו שמגדירה אותנו כיהודים"