איך יתכן שאנשים בעלי שיעור קומה נופלים?

בתולדות אנו פוגשים את סיפורים של יעקב ועשיו והברכות של אביהם יצחק. האם אנו רואים כאן את טעותו של יצחק? האם תתכן טעות אצל אישים בעלי שיעור קומה כה גדול? הרב ישראל מאיר לאו משיב