מותר לגייר ללא האמא: הרב אמסלם משיב לרב אבינר

הרב שלמה אבינר חולק על הרב רא"ם הכהן בעניין גיור קטינים ואומר שאסור לגייר קטנים אם אמם אינה מתגיירת, והביא לכך חמישה נימוקים. אענה בקיצור על חמש טענותיו, בכתובים הדברים מורחבים ומנומקים היטב

מותר לגייר ללא האמא: הרב אמסלם משיב לרב אבינר
  (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

הרב שלמה אבינר חולק על הרב רא"ם הכהן בעניין גיור קטינים ואומר שאסור לגייר קטנים אם אמם אינה מתגיירת, והביא לכך חמישה נימוקים.

אענה בקיצור על חמש טענותיו, בכתובים הדברים מורחבים ומנומקים היטב.

ברצוני להגיב לטענותיו של הרב אבינר לפי הסדר.

א. הרי הילד לא ישמור מצוות בגדלותו- הרב אבינר פשוט טועה ולא מכיר את מציאות המגיעים לגיור, לעיתים אלו ילדיהם למרבה הפליאה של אנשים ״דתיים״ ומקיימי מצוות שבעוונות הרבים נלכדו ברשת גויה, ועתה מבקשים לגייר את הילד ולחנכו בדת ישראל, על פי רצון ובקשת האמא והסכמתה, כשברור לגמרי שהבית הוא בית יהודי כשר וברוב המקרים גם בחינוך דתי.

ב. אם אינו שומר מצוות אין כאן זכות- גם אם אינו שומר כל המצוות הרי יהיו בידו בוודאי הרבה מצוות, ולהיות יהודי אפילו ״למחצה״ זו זכות פי כמה מלהיות גוי.

ג. בהגיע הילד לבר מצווה פקעה הגירות- הגירות פוקעת רק אם מיד מביע את מחאתו הברורה שאינו חפץ בגיור, או שעושה מעשים המוכיחים שיש לו דת אחרת, אם לא מחה מיד הרי הוא יהודי ושוב לא תפקע גרותו.

ד. ספק אם הגיור חל- זה מבוסס על ההנחות המוטעות הקודמות

ה. הסמכות היא רק של הרבנות הראשית- על פי ההלכה כל בית דין של ג׳ ת״ח הבקיאים בדיני הגיור יכולים לגייר ומאחר והרבנות הראשית עזבה את דרך הפסיקה של מרנן ורבנן מייסדי הרבנות ומתווה דרכה, ואימצה פסיקה שאינה מתאימה לכלל ישראל, אין שום מחוייבות להישמע או להיות כפופים לה, בדבר המסור לכלל רבני ישראל, ונהפוך הוא, מצווה למנוע התבוללות ואיבוד נפשות מישראל על ידי הגיור.

הנימוקים ההלכתיים לגיור קטנים אפילו כשאמם אינה מתגיירת, הם קודם כל בהתאם למסורת הפסיקה של גדולי הפוסקים שכך פסקו ונהגו בבתי דיניהם.

זו זכות לילד, שהדבר יקל עליו לכשיגדל כיוון שכעת הוא קטן ואין עניין קבלת מצוות לעכב אף על פי הפרשנות המחמירה, מעשה הגיור הוא על פי בקשת האמא וזכותה לבקש זאת אם יראה לבית דין כי העיקר המרכזי בגיור הוא כפי שהורו הפוסקים על פי דברי הבית יוסף (סימן רס״ח) "הכל כפי ראות עיני בית דין", ובית הדין רשאי להכריע על פי מה שנראה לו טובת הצדדים, היהדות, הילד, ומניעת ההתבוללות.
=======

הרב חיים אמסלם הוא חבר בבתי הדין לגיור 'גיור כהלכה' ומחבר ספר 'זרע ישראל'

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

10 תגובות
הצג את כל התגובות