כבוד הרבנים, להתווכח כן, אבל למה להשמיץ?

האם יש מישהו שבאמת ישנה את דעתו בעקבות הדברים של הרב לאו כנגד הרב סתיו או בדברים של הרב סתיו כנגד המערכת הרבנית שיש בה דברים הדורשים תיקון?

כבוד הרבנים, להתווכח כן, אבל למה להשמיץ?
  למה לא להתווכח עניינית? (צילום: יונתן זינדל ופלאש90)

למה להשמיץ?

בימים אחרונים התפרץ פעם נוספת, ויכוח חריף בין הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו לבין רב העיר שוהם ויו"ר רבני צוהר הרב דוד סתיו.

ויכוח לגיטימי על אופיה של מערכת הכשרות הממלכתית, על תחלואיה ועל הדרך לתיקון. הוויכוח לא היה בדיון בין השניים, דיון בו כל אחד יכול להשיב על טענות רעהו אלא בשיחה של הרב לאו בה תקף את הרב סתיו ובהודעה נגדית של הרב סתיו בה הוא תוקף את הרבנות הראשית.

הכותרת שיצאה מהוויכוח איננה עוסקת כלל בתוכן אלא בכינויים שליליים שהטילו הרבנים זה בזה. מכיוון שאני מכיר באופן אישי את שני הרבנים שהם חכמים ונבונים ומבינים כיצד מתנהלת התקשורת ומבינים ויודעים שבסופו של דבר הכותרת לא תעסוק בתוכן אלא תעסוק בכינויים שאמרו אחד על השני, אני באמת ובתמים לא מבין למה הם עושים זאת.

האם יש מישהו שבאמת ישנה את דעתו בעקבות הדברים של הרב לאו כנגד הרב סתיו או בדברים של הרב סתיו כנגד המערכת הרבנית שיש בה דברים הדורשים תיקון?

הרי כל אחד מהם דורש על כך שצריך לכבד תלמידי חכמים, גם כאשר הם חולקים עליך. הרי כל אחד מהם מכיר בעל פה את דברי הגמרא על בית שמאי ובית הלל שאומרת שהלכה כבית הלל "מפני שנוחין ועלובין היו ושונים דבריהם ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהם" (עירובין יג,ב).

הרי כל אחד מבין ויודע שאמירות פוגעניות רק מרחיקות את הציבור הרחב מלכבד תלמידי חכמים מכל צד שהוא. האם אי אפשר לערוך דיון פתוח ומשותף של כל מי שמבין בדברים הללו, של כל מי שחושב שיש לו מה להגיד בעניין, צרכני הכשרות, רבנים, בעלי עסקים ואנשי ממשל ולתת לכל אחד את הבמה המכובדת להציג את עמדתו ולדון בה בכובד ראש ובכבוד הדדי?

האם אי אפשר לצאת מהקיבעון המחשבתי ולקטלג כל אחד מהרבנים מראש ולחפש מה כוונותיו האמתיות… ולדון בדברים ברוח טובה ובגישה עניינית?

אני מאמין ויודע מהרכות אישית ששני הרבנים רוצים באמת ובתמים בטובת המערכת ורוצים שהציבור הרחב יתקרב יותר לתורה ולמצוותיה ויראה בתלמידי חכמים דוגמה להתנהלות מוסרית ולדרך ארץ, לכבוד הדדי, אחווה ורעות.

למרות זאת, אנחנו עדים להחלפת מהלומות מילוליות שאינן תורמות כלום לקידום הנושא,אלא רק מרחיקות אותו.

אני קורא ומתפלל שהצעתי לכנס דיון פתוח ורחב של כל הנוגעים בדבר תתקבל ובעקבות כך יהיה שינוי בשיח הרבני הכללי. וגם עם הצעתי זו לא תתקבל… עדין כדאי לכולנו לזכור את דברי חכמים "ודרך הצדיקים הן עלובין ואינן עולבין, שומעים חרפתם ואינם משיבים… ועליהם הכתוב אומר 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" (רמב"ם דעות ב,ג). ולנסות ללכת בדרך זו היא 'דרך הצדיקים'."

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

6 תגובות
הצג את כל התגובות