בדורות האחרונים משהו השתנה ביחס לתורת הסוד

כולנו גדלנו על ההסתייגות מלימוד תורה הסוד, כשהרחיקו אותה עד לגיל 40, וגם זה אחרי שלמד ש"ס ופוסקים. מאידך, נראה שבדורות האחרונים משהו השתנה. הרב איתמר אלדר על ההתפתחות בלימוד הנסתר

בדורות האחרונים משהו השתנה ביחס לתורת הסוד

כולנו גדלנו על ההסתייגות מלימוד תורה הסוד כגון דברי ה'חיי אדם': "ואין לאדם ללמוד חכמת קבלה אלא עד שימלא כריסו בגמ' ופוסקים ויהיה ירא שמים גדול ויושב תמיד ועוסק בתורה" (חיי אדם ח"א כלל י' ס' יב').

מאידך, נראה שבדורות האחרונים משהו השתנה, וכבר כתב האדמו"ר מקומרנא, ר' יצחק אייזיק: "יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מרן האר"י וספר הזוהר, אשר הם חיינו, ולו עמי שומע לי, […] היו שוקדים כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר וכתבי האר"י ז"ל, בלול עם חסידות של מרן הבעש"ט והיו מבטלים כל גזרות רעות […] ולו עמי שומע לי, בדור הרע הזה שהמינות גובר, היו למדים עם תינוק בן תשע שנים ספר הזוהר ותיקונים ולהגות בה, והיה יראתו קודמת לחכמתו ויתקיים" (נוצר חסד, פרק ד, משנה כ).

הסבר עמוק לשינוי זה ניתן בכמה מקומות בדברי מרן הרב קוק זצ"ל. העדר ההסתפקות בפרטים; הרצון לגעת בשורשי הדברים; החתירה ליסודות כוליים המהווים מפתחות להבנת כמה שיותר פרטים – כל אלו הם חלק ממאפייני דור השיבה לארץ ישראל.

היחלשות הרציונליזם בעולם הפוסטמודרני

אל הסברים אלו ניתן להוסיף גם את היחלשות הרציונליזם בעולם הפוסטמודרני, והמרחב שהתפנה בשל כך לאזוטרי ולנעלם; הסדקים בקונספציות המדעיות הדוגמטיות; ואולי מעל כולם את התנועה הניואייג'ית המכירה בקיומם של ממדים נוספים, מעבר לאלו המוכרים בכלי התובנה הקונבנציונליים.

אולם נראה כי לעיסוק בתורת הסוד, ישנו ערך נוסף משמעותי. נדמה כי נכון יהיה לומר שתורת הסוד מבקשת לפענח את ה-DNA של ההוויה. לחשוף את היסודות הראשוניים המנחים את ההנהגה האלוקית בבריאה, ולברר את היסוד המארגן והמנחה כל אורגניזם שלם באשר הוא – ממערכות השמים והארץ, ועד בריאת האדם עצמו על ממדיו הגופניים, הנפשיים והרוחניים.

כלי עבודה משמעותי בבואנו לבחון או ליצור, בעולם ובמציאות

חשיפת העקרונות הללו, מהווה כלי עבודה משמעותי בבואנו לבחון או ליצור, בעולם ובמציאות. מדובר במפה שמעניקה לאדם תוכנית עבודה ויכולת התבוננות בכל אשר יפנה.

ניקח כדוגמה את העיקרון הראשוני והיסודי בתורת הסוד, שההוויה כולה – מהאלוקות ועד הדיוטה התחתונה ביותר – ערוכה בתבנית של זכריות ונקביות. מקודשא בריך הוא ושכינתיה, דרך עולם הספירות – חכמה ובינה, חסד וגבורה, יסוד ומלכות; דרך הקב"ה וכנסת ישראל; שמים וארץ; איש ואישה; נותן ומקבל; זרע וביצית ועוד. התבוננות על העולם והאדם דרך תבנית זו מאפשרת לדייק, לחשוף קלקולים ולעצב דפוס התנהגות, תוך זיהוי מהו היסוד הזכרי ומהו היסוד הנקבי, מה חסר ומה מתגבר יתר על המידה.

כמו כן, השפה הקבלית מלאה בתיאורים ציוריים העוקבים אחר הליך הבריאה וההתהוות: הצמצום, החלל הפנוי, אורות וכלים; שבירת הכלים, מיתת המלכים, תהו ותיקון ועוד כהנה וכהנה. הבנת עומק של מושגים אלו ושל התנועה הפנימית שהם מייצגים, של התפקיד שהם נוטלים בהליך ההתהוות – מעניקה לא רק שפה כי אם גם יכולת התבוננות מחד ויצירה ועיצוב מאידך, לכל תהליך והתרחשות בהוויה כולה, הבנויה לתלפיות במתכונת הבריאה הראשונית.

העיסוק בתורת הסוד בדרך זו, אם כן, בראשיתו עוסק בעולמות עליונים, אך תכליתו על פי תובנה זו, איננה אלא לשוב אל העולם, אל המציאות, אל עצמנו עם תובנות חדשות, עם התבוננות מחודשת ומורכבת. התבוננות זו תאפשר לנו מבט חדש, עמוק, אולי נעז לומר, אלוקי – על המציאות ומתוך מבט זה נוכל לפעול באופן אחר, שעל פי הסוד, הוא האופן הנכון והמותאם ל-DNA של המציאות כולה.

==

הרב איתמר אלדר הוא ראש בית המדרש בישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול רעננה, וראש בית המדרש לתורה ולחיים במדרשת הגולן, אשר קיימה בסוף השבוע הקרוב שבת עיון בנושא 'לימוד קיומי בתורת הסוד', לקראת ל"ג בעומר.

כתיבת תגובה

הוספת תגובה - סרוגים
הדפסה

שם

נושא

תוכן

4 תגובות
הצג את כל התגובות